Introduction to Biophysics
John van Opstal and Bert Kappen

Last updated february 2008

Het college Inleiding Biofysica beoogt een overzicht te geven van de werking van de hersenen op cellulair en systeem niveau. Het cellulair onderdeel wordt gegeven door Kappen en het systeem deel door van Opstal. Er wordt gebruik gemaakt van twee diktaten. Deze zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de afdeling biofysica Het college is verplicht voor studenten natuurkunde en natuurwetenschappen.

Het hoorcollege is elke maandag van 1030-1230 in HG 00.068 en begint op 11 februari 2008.
Het werkcollege is op donderdagen van 0845 tot 1030 en is in twee groepen gesplitst:
Bart van den Broek. b.vandenbroek@science.ru.nl in HG00.065
Denise van Barneveld. d.vanbarneveld@science.ru.nl. in HG01.058

Het deel Kappen bevat de volgende onderdelen:
Hoofdstuk 2. Een elementaire inleiding in de anatomy en fysiologie van de hersenen.
Hoofdstuk 3. De electrische eigenschappen van celmembranen (3.4 en 3.5.3 vervalt)
Hoofdstuk 4. Actiepotentialen
Hoofdstuk 5. Synapsen en leren (5.3 en 5.4 vervalt)
Hoofdstuk 6. Neurale netwerken (6.3 vervalt)

Overzicht colleges en werkcollegeopgaven:
Week 1: hoofdstuk 2 en 3.1-3.3, 3.5 en 4.1-4.2. Opg. 2.1, 2.2, 3.1-3.3, 3.6, 3.7
Week 2: hoofdstuk 4.3-4 en 5 Opg. 4.1,4.2, 4.4-4.6, 5.1
Week 4: hoofdstuk 6. Opg. 6.1-6.3

In opgave 3 van Hoofdstuk 4 wordt gebruik gemaakt van Matlab. De betreffende Matlab software staat hier.

Je kunt het diktaat van het deel van Kappen downloaden: Diktaat Membraan fysica (Onderdeel Kappen)
Je kunt de sheets van het deel van Kappen downloaden: Sheets Membraan fysica (Onderdeel Kappen)

Errata

blz 26 vergelijking 7: vervang log(y/w) door log(w/y)
paragraaf 5.7 op blz 78-80 is incorrect in de geprinte versie van het diktaat. De correcte versie staat hier: paragraaf 5.7
blz 95, opg 6.1: vervang 1/sqrt{17} door 1/sqrt{3} op beide plekken.